Računarstvo u oblaku (CC)

Šta je računarstvo u oblaku?

Računarstvo u oblaku je opšti termin za sve što uključuje isporuku hostovanih usluga preko interneta. Ove usluge su podeljene u tri glavne kategorije ili tipa računarstva u oblaku: infrastruktura kao usluga (IaaS), platforma kao usluga (PaaS) i softver kao usluga (SaaS) sa ciljem da se obezbedi lak, skalabilan pristup računarskim resursima i IT usluge.

Jedna od prednosti korišćenja usluga računarstva u oblaku je to što organizacije i vlade mogu da izbegnu prve troškove i složenost posedovanja i održavanja sopstvene IT infrastrukture, i umesto toga jednostavno plate za ono šta koriste, kada koriste. Umesto da posedujete sopstvenu računarsku infrastrukturu ili centre podataka, možete iznajmiti pristup bilo čemu, od aplikacija do skladišta od SMB Solutions™ Cloud Computing usluge.

Želite da saznate više o SMB Solutions™ računarstvu u oblaku?