Šta je infrastruktura digitalnih sredstava?

Crucial part of cryptocurrency systems for maintaining a secure and decentralized record of transactions.

Digital Assets Infrastructure

Atraktivna investiciona alternativa

An investment in Digital Assets Infrastructure is an investment in the essence of cryptocurrencies.

Investment opportunities

Šta je veštačka inteligencija?

The ability of a computer-controlled hardware to perform tasks that are commonly associated with intelligent beings.

Artificial Intelligence

Šta je računarstvo u oblaku?

Cloud Computing is providing easy, scalable access to computing resources and IT services.

Cloud Computing

Šta je infrastruktura digitalnih sredstava?

Hiljade računara visokih performansi širom sveta, koji rade zajedno kao jezgro kriptovaluta. To je peer-to-peer, decentralizovana blokčejn arhitektura koja omogućava prenos kriptovaluta širom sveta, bez potrebe za posrednicima ili centralnim serverom.

Više o infrastrukturi digitalnih sredstava

Šta je veštačka inteligencija?

Veštačka inteligencija je sposobnost kompjuterski kontrolisanog hardvera da obavlja zadatke koji se obično povezuju sa inteligentnim bićima. Sistemi koji su obdareni intelektualnim procesima specifičnim za ljude, kao što je sposobnost rasuđivanja, otkrivanja značenja, generalizacije ili učenja iz prošlog iskustva.

Više o veštačkoj inteligenciji

Šta je računarstvo u oblaku?

Računarstvo u oblaku je opšti termin za sve što uključuje isporuku hostovanih usluga preko interneta. Ove usluge su podeljene u tri glavne kategorije ili vrste računarstva u oblaku: IaaS, PaaS i SaaS sa ciljem da obezbede lak, skalabilan pristup računarskim resursima i IT uslugama.

Više o računarstvu u oblaku

Želite da saznate više o SMB Solutions™?